Uitgebreide informatie tot betrekking van onze betaallijn 0903.99.258

1° Naam, het adres en indien van toepassing het KBO-nummer van de dienstenaanbieder

Handelsnaam MegaSoft Servcie Center.
Ondernemingsnummer (KBO) 0461318934
RPR Gent afdeling Dendermonde

2° het EU MOSS of Belgisch btw-nummer van de partij die verantwoordelijk is voor de afdracht van de btw over de geïnde gelden

BTW nummer BE0461318934

3° Omschrijving van de dienst

Diensten en ondersteuning in de Informatica, 24/7 bereikbaar.

4° de URL's gebruikt door de dienst

Alle info kan U vinden op http://www.megasoft.be/lang/nl/090399258.

5° Prijs van de dienst

1,50 euro btw incl., per begonnen minuut, met een maximum van1 15,00 euro incl. btw per sessie.

1 Afgedwongen door een automatische verbreking na het verloop van de 10de minuut op rij. De kosten worden verrekend via de facturatie van uw Telefoon / GSM provider.

6° Contactadres, e-mail en nationaal telefoonnummer waarvan de gesprekskosten per minuut niet hoger zijn dan deze voor een oproep naar een geografisch nummer, voor klachtenbehandeling

MegaSoft bv
Kalishoekstraat 13 bus 7
9120 Melsele (Beveren), Oost-Vlaanderen.
Telefoonnummer: +32 (0) 3 575 10 20
E-mail: betaallijn

7° Nummer van de vergunning volgens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten

Niet van toepassing

8° Startdatum en einddatum van de dienst

Start vanaf 31/08/2012 tot 31/12/2099.

9° Gegevens die de voorbije 6 maanden van toepassing waren, indien ze verschillen van de actuele gegevens.

Niet van toepassing